top of page

Alchymie

Hlavním současným tématem kanálu Chemysterium je alchymie. Čím víc se zajímám o její historii, tím víc mě fascinuje vzájemná provázanost jednotlivých alchymistů a v mnohých případech jejich neskutečná erudice v dalších oborech a jazykový vybavenost. Je věčná škoda, že díky smutné tradici pálení knih se dochovalo tak málo literatury a přístup k ní je stále více povrchní. Čím starší prameny, tím více je vidět neskutečná mravenčí práce autorů, kteří léta shromažďovali prameny ke svým výzkumům. K tomu se pravděpodobně nikdy nedopracuji, ale hledání samo o sobě je velká zábava. 

Obrovskou výhodou dnešního digitálního věku, je konečně přiblížení se možnosti, ke které vzhlíželi osvícenci a které se tak bál H. P. Lovecraft, tedy možnost korelovat všechny informace, lidstva. Bohužel je je tato možnost ubíjena posedlostí moderností, projevující se nedůvěrou ke starým pramenům. Paradoxně je tak mnoho starých manuskriptů digitalizováno, ale nikdo je nečte. 

bottom of page