top of page

Audio knihy

Možná příliš vzletný název pro zpracování série článků Jiljího Vratislava Jahna z Listů chemických roku 1880 do audio formy s ilustračními obrázky. Chvíli jsem zvažoval, zda se pustit do cizího textu. Autorská práva se sice na tuto historickou perlu již nevztahují, ale skoro se až stydím za svou nedostatečnost. Neumím německy ani latinsky, což jsou jazyky tehdejších vzdělanců a pro J.V. Jahna nepředstavovaly problém. Hlavním argumentem proč ano, je přiblížit tento text současnému publiku. Snad se to podaří a snad se na tom něco naučím. 

bottom of page